Financiering

Financiering kinderopvang

Ouders kunnen via de Belastingdienst een inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag aanvragen
en ontvangen. Er is alleen recht op toeslag voor werkende ouders en ouders die een studie of
loopbaantraject volgen. Zij ontvangen de toeslag alleen als zij gebruikmaken van een geregistreerd
kindercentrum of van een geregistreerde gastouder via een geregistreerd gastouderbureau.
Ze sluiten een overeenkomst met een kindercentrum of een gastouderbureau dat is geregistreerd
in het Landelijk Register Kinderopvang, zie: www.landelijkregisterkinderopvang.nl. Ouders betalen
direct aan de kinderopvangorganisatie. Een deel van de kosten krijgen zij inkomensafhankelijk,
per maand vooraf vergoed via de Belastingdienst.

Tarieven kinderopang

Elk jaar stelt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het maximale uurtarief vast.
Op basis daarvan berekent de Belastingdienst de kinderopvangtoeslag. Voor 2010 is dit € 6,25
per uur voor dagopvang, € 5,82 voor buitenschoolse opvang en € 5,- voor gastouderopvang.
Een kindercentrum of gastouderbureau kan een hoger tarief berekenen dan het maximum van
de Belastingdienst. Die extra kosten zijn volledig voor rekening van de ouders en komen niet
voor toeslag in aanmerking. Ouders betalen altijd een eigen bijdrage. Een rekentool waarmee
de hoogte van de kinderopvangtoeslag berekend kan worden en over het aanvragen daarvan
is te vinden op www.toeslagen.nl.