Ondernemen in KOV branche

Om een kindercentrum te starten moet u zelf investeren, met eigen middelen of door een lening
af te sluiten. Er zijn geen subsidies beschikbaar voor investering en exploitatie.
Als aanbieder van kinderopvang bent u ondernemer met een ondernemersrisico. Van de ondernemer
zelf worden geen specifi eke kwalificaties geëist om een bedrijf voor kinderopvang op te zetten.
Wel hebt u een duidelijke visie en doorzettingsvermogen nodig en moet u initiatiefvol, zelfstandig
en stressbestendig zijn. Bij het ondernemerschap hoort ook personeel aansturen en kunnen
omgaan met klanten en tegenslagen. Affiniteit met kinderen is wenselijk.

Medewerkers die de kinderen opvangen en begeleiden moeten een middelbare beroepsopleiding
op sociaal of pedagogisch gebied hebben afgerond. Een groot aantal opleidingen kwalifi ceert voor
de functie van pedagogisch medewerker. De meest voorkomende opleiding in de kinderopvang is
pedagogisch werker kinderopvang (mbo-niveau 3 en 4). Kijk daarvoor in de CAO Kinderopvang.

Marktonderzoek doen

Voordat u start is het belangrijk te toetsen of uw plannen haalbaar en uitvoerbaar zijn. Doe zelf
een haalbaarheidsstudie op lokaal niveau. Er staat een voorbeeld op www.waarborgfondskinderopvang.
nl of schrijf een stageopdracht uit voor een hbo-student, via www.studentenbureau.nl.
• In welke buurt/wijk wilt u een kindercentrum starten?
• Welk aanbod, hoeveel capaciteit aan kinderopvang is er al? Is er ook een gastouderbureau actief?
Meer informatie via het Landelijk Register Kinderopvang www.landelijkregisterkinderopvang.nl
en www.netwerkbureaukinderopvang.nl.
• Hoe is de demografi sche ontwikkeling binnen de gemeente? Meer informatie via www.cbs.nl,
www.cbsinuwbuurt.nl of 088-5707070. Gemeentelijke sites bevatten vaak ook veel informatie.
• Hoeveel vraag is er in de buurt? Kijk op de gemeentelijke website voor gegevens en eventuele
recente onderzoeken naar kinderopvang. Kijk naar de groeipotentie binnen de gemeente op
het SCP Ramingsmodel, via www.netwerkbureaukinderopvang.nl.

Bedrijfsplan opstellen

Maak een gedegen bedrijfsplan. Hierin legt u vast wat u wilt bereiken en hoe u dat wilt bereiken.
Meer informatie over het maken van een bedrijfsplan:
• www.waarborgfondskinderopvang.nl
• www.antwoordvoorbedrijven.nl (kindercentra en gastouderopvang)
• www.kvk.nl (site van de Kamer van Koophandel)
• Raadpleeg een accountant voor een exploitatiebegroting.
a) Denk aan investeringen in verband met verbouwing en inrichting.
b) Neem de aanloopverliezen op, er is niet meteen een rendabele bezetting, maak een risicoanalyse.
c) Kies een rechtsvorm: een eenmanszaak, vof, of bv. Meer informatie bij Overzicht rechtsvormen
op de website van de Kamer van Koophandel www.kvk.nl.
d) Kies een naam voor uw bedrijf. Laat de Kamer van Koophandel een ‘handelsnaamonderzoek’
doen, want u mag niet iedere (handels)naam gebruiken.
e) Kies een domeinnaam voor uw website, kijk of deze nog beschikbaar is en registreer deze
via www.sidn.nl.