Specifieke kwaliteitseisen

Specifieke kwaliteitseisen Dagopvang

• Er kan gewerkt worden met een verticale groep, meestal 12 kinderen van 0 tot 4 jaar of met
een horizontale groep die is samengesteld uit kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd.
• Aantal begeleiders per groep en per leeftijd. Uitgangspunt:
– 1 beroepskracht per 4 kinderen in de leeftijd tot 1 jaar;
– 1 beroepskracht per 5 kinderen in de leeftijd van 1 tot 2 jaar;
– 1 beroepskracht per 6 kinderen in de leeftijd van 2 tot 3 jaar;
– 1 beroepskracht per 8 kinderen in de leeftijd van 3 tot 4 jaar.
• Aantal vierkante meters binnen: minimaal 3,5 m2 netto per kind (inclusief gezamenlijke ruimten
als bijvoorbeeld een speelhal).
• Aantal vierkante meters buiten: minimaal 3 m2 per kind. De buitenruimte moet direct grenzen
aan het kindercentrum.

Specifieke kwaliteitseisen Buitenschoolse opvang

• Opvang van maximaal 20 kinderen van 4 tot 12 jaar per groep. Bestaat de groep uit kinderen
vanaf 8 jaar, dan kan een groep bestaan uit maximaal 30 kinderen.
• Tenminste 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen.
• De eisen per vierkante meter zijn hetzelfde als bij de dagopvang. Met als toevoeging dat de
buitenruimte niet perse aangrenzend hoeft te zijn, maar wel in de directe nabijheid moet liggen
en veilig en goed bereikbaar moet zijn.
• Nadere uitwerking is te vinden in de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang op: www.ggdkennisnet.nl.

Specifieke kwaliteitseisen Gastouderopvang

• De opvang kan plaatsvinden op het adres van de gastouder of op dat van de ouders van de
kinderen die u opvangt. De opvang kan maar op 1 vaste locatie plaatsvinden.
• De gastouder vangt maximaal zes kinderen tegelijk op, inclusief de eigen kinderen. Uitgangspunt:
– 6 kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar;
– niet meer dan 5 kinderen wanneer zij allen jonger zijn dan 4 jaar;
– maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar oud, waarvan maximaal 2 van 0 jaar.
• Er is voldoende speelruimte binnen en buiten. De hoeveelheid ruimte hangt af van het aantal
en de leeftijd van de kinderen die tegelijk opgevangen worden.
• Er is een aparte slaapruimte voor kinderen jonger dan 1,5 jaar.
• Bij opvang van 4 of meer kinderen is een achterwacht verplicht. De achterwacht moet in een
noodsituatie binnen 15 minuten op het opvangadres aanwezig kunnen zijn.

Toezicht en handhaving

De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op- en handhaving van de kwaliteit van kinderopvang.
In opdracht van de gemeente controleert de GGD jaarlijks elk kindercentrum, gastouderbureau
en locatie van gastouderopvang in principe. Op basis van de GGD-rapporten kan de
gemeente, bij het niet voldoen aan de eisen, sancties opleggen in de vorm van een waarschuwing,
een aanwijzing of een boete. In het geval de opvangsituatie niet verantwoord is, kan de gemeente
een kindercentrum sluiten. Op de startpagina Kinderopvang van het Kennisnet van GGD Nederland,
www.ggdkennisnet.nl vindt u de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en de Toetsingskaders.